O nás

Kynologický klub Smolinské bol založený 7.10.1994, kedy sa konala 1.ustanovujúca schôdza. Zakladajúci počet členov bol 18. Za predsedu klubu bol zvolený Vladimír Smolinský, ktorý túto funkciu zastáva dodnes. 
Klub bol zaregistrovaný 26.10.1994 vo zväze športovej kynológie pod členským číslom 118.  Dňa 22.12.2005 boli schválené stanovy klubu.

11.5.1996 klub poriadal prvé skúšky, ktorých vedúcim bol Jan Bíreš. Zúčastnilo  sa 9 psovodov, z toho 5 z KK Smolinské (Petráš J., Michálek Ľ., Sofka J., Smolinský V., Vallo M. ).Rozhodcom bol Jaroslav Jančíček.  
Do chovu boli dané prvé suky: Lessy Ján-Sok, Orga Astina CS, Carin Bomipe CS.

13.12.1997 sa na Smolinskom prvý krát konal pretek Záhorácka zimná liga. Zúčastnilo sa 15 psovodov. Celkovým víťazom sa stal Stanislav Hamerlík s Lea z podskalky - KK Jablonica.  

V roku 1998 boli dané do chovu ďalšie dve suky Ada Smolíček (Smolinský V.) a Anita Smolíček (Sofka J.).
Druhý pretek ZZLK sa na Smolinskom usutočnil až 15.1.2005. Zúčastnilo sa 22 psovodov. KK Smolinské zastupoval Artur Daniš so sukou Rita Lubinov Slovakia.V roku 2005 klub bol donútený hľadať nový pozemok. 3.11.2005 poslanci na žiadosť KK Smolinské jednohlasne odsúhlasili prenájom nového pozemku.

 Jar 2006 sa začalo nové budovanie cvičiska...

Jar 2018 sa začalo budovať rozšírenie cvičiska...

Výcvik

Výcviky psíkov sú v nedeľu od 8,00 hod do 10,00 hod. Výcviky sú prispôsobené začiatočníkom aj pokročilým.
Pre pokročilých sa konajú každý druhý týždeň obrany s profesionálnym figurantom za poplatok (4,-Euro členovia, 6,-Euro nečlenovia).

Nájdete nás na konci Smolinského po pravej strane smerom na Gbely - viď mapa na podstránke "Kontakt".

Na výcvik si noste retiazkový obojok, vodítko, hračku, pamlsky. V letných mesiacoch misku a vodu.

Príďte sa vopred pozrieť a zúčastniť výcviku zdarma. Potom sa rozhodnete či k nám chcete chodiť a zaplatíte si členský poplatok. 

Členský poplatok na rok je 50,- Euro pre nových členov, 30,- Euro pre starých členov.